Error
Beste bezoeker,

Securex werkt actief aan de optimalisatie van haar internet toepassingen.
Daardoor is deze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.

Dimona
Voor dringende aangiftes kunt u tijdens het weekend en op feestdagen 24 uur op 24 terecht bij ons callcenter op het nummer 0903 99 217 (op weekdagen na 15u30).

Aangifte van Sociaal Risico Arbeidsongevallen
Dringende aangiftes kunt u faxen naar het nummer 09 280 40 45 van de dienst Arbeidsongevallen Securex.

- Dimona
- MAGISTRAL ASP
- HRONLINE
- HRONLINE10

Wij danken u voor uw begrip.
Erreur
Cher visiteur,

Securex travaille activement à l'optimalisation de ses applications internet.
De ce fait, cette application n'est momentanément pas accessible.

Dimona
Pour des déclarations urgentes, vous pouvez vous adresser à notre call-center 24h/24 les weekends et les jours fériés au 0903 99 217 (en semaine à partir de 15h30).

Déclaration de Risque Social Accidents du Travail
Vous pouvez faxer les déclarations urgentes au numéro 09 280 40 45 du service Accidents du Travail Securex.

- Dimona
- MAGISTRAL ASP
- HRONLINE
- HRONLINE10

Nous vous remercions de votre compréhension.