Error
Beste bezoeker,

Securex werkt actief aan de optimalisatie van haar internet toepassingen.
Daardoor is deze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.

Dimona
Voor dringende aangiftes kunt u 24 uur op 24 terecht bij ons callcenter op het nummer 0903 99 217.

In het geval van "extra's en gelegenheidsarbeiders" heeft u ook de mogelijkheid om een fax te sturen naar het callcenter, dan kan dit op het volgende faxnummer 0703 51 100. Gelieve dan gebruik te maken van één van de volgende documenten (naargelang de sector waartoe uw organisatie behoort) en dit volledig in te vullen om ons in staat te stellen een correcte Dimona-aangifte te laten registreren.
- Horecasector
- Land- en Tuinbouwsector

Aangifte Sociaal Risico
Dringende aangiftes kunt u faxen naar het nummer 09 280 40 45 van de dienst Arbeidsongevallen Securex

Magistral
- Magistral ASP
- HROnline
- HROnline10

Wij danken u voor uw begrip.
Erreur
Cher visiteur,

Securex travaille activement à l'optimalisation de ses applications internet.
De ce fait, cette application n'est momentanément pas accessible.

Dimona
Pour les déclarations urgentes, n'hésitez pas à appeler notre callcenter au numéro 0903 99 217.

En cas des 'extras et les ouvriers occasionnels' vous pouvez également nous transmettre un fax au numéro 0703 51 100.
Veuillez, dans ce cas faire usage d'un des documents suivants (en fonction du secteur auquel appartient votre entreprise) et le compléter intégralement en vue de nous permettre de faire enregistrer une déclaration Dimona correcte.
- Secteur horeca
- Secteur de l'agriculture et de l'horticulture

Déclaration de risque social
Les déclarations urgentes peuvent être faxées au numéro 09 280 40 45 du service Accidents du Travail Securex.

Magistral
- Magistral ASP
- HROnline
- HROnline10

Nous vous remercions de votre compréhension.