Beste bezoeker,

Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, werken wij momenteel aan de optimalisatie van onze digitale toepassingen.
Hierdoor zijn onze applicaties tijdelijk niet beschikbaar.
Bedankt voor uw begrip.

Cher visiteur,

Pour vous aider encore mieux à l’avenir, nous travaillons en ce moment à l'optimalisation de nos applications digitales.
De ce fait, nos applications ne sont temporairement pas accessibles.
Merci de votre compréhension.

Dimona-aangifte

Voor dringende aangiftes kunt u bellen naar 0903 99 217.
Dimona-aangiftes voor ‘extra's en gelegenheidsarbeiders’ kunt u per e-mail sturen naar securex@offitel.be. Hiervoor vragen wij u gebruik te maken van één van volgende documenten. Gelieve deze volledig in te vullen en aan uw e-mail toe te voegen.

Déclaration Dimona

Pour les déclarations urgentes, ne manquez pas d’appeler le 0903 99 217.
Vous pouvez nous adresser les déclarations Dimona pour les extras et les ouvriers occasionnels par e-mail à securex@offitel.be. Veuillez, dans ce cas, utiliser l’un des documents suivants. Merci de compléter celui-ci intégralement et de l’annexer à votre e-mail.

Aangifte Arbeidsongeval

Dringende aangiftes kunt u per e-mail sturen naar insurance@securex.be.

Déclaration d'un accident du travail

Les déclarations urgentes peuvent être adressées par mail à insurance@securex.be.

Aangifte tijdelijke werkloosheid

Dringende aangiftes kunt u doen via de website van de sociale zekerheid. Opgelet: Op de website van de sociale zekerheid gebeuren minder controles op de ingevoerde gegevens. De juistheid van deze gegevens is dus belangrijk om weigeringen te voorkomen.

Déclaration de chômage temporaire

Si la déclaration est urgente, merci de la notifier par le biais du site web de la sécurité sociale. Attention : le site web de la sécurité sociale est soumis à moins de contrôles par rapport aux données introduites. L’exactitude des données est dès lors importante pour éviter d’éventuels refus.