Beste bezoeker,

Securex werkt actief aan de optimalisatie van haar website.
Daardoor is deze pagina tijdelijk niet beschikbaar.
We stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Dimona-aangifte

Voor dringende aangiftes kunt u 24 uur op 24 terecht bij ons callcenter op het nummer 0903 99 217.
In het geval van ‘extra's en gelegenheidsarbeiders’ heeft u ook de mogelijkheid om een fax te sturen naar het callcenter, dan kan dit op het volgende faxnummer 0703 51 100.
Gelieve dan gebruik te maken van één van de volgende documenten (naargelang de sector waartoe uw organisatie behoort) en dit volledig in te vullen om ons in staat te stellen een correcte Dimona-aangifte te laten registreren.

Aangifte Arbeidsongeval

Dringende aangiftes kunt u faxen naar het nummer 09 280 40 45 van de dienst Arbeidsongevallen Securex.

Magistral

Mededeling technische werkloosheid

Is de aangifte dringend, doe de mededeling via volgende site: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm?type=all
Hou er wel rekening mee dat op de site van de RVA veel minder controles bestaan op uw ingevoerde gegevens dan via het portaal van Securex. Let dus goed op om eventuele weigeringen te voorkomen.

Wij danken u voor uw begrip.


Cher visiteur,

Securex travaille activement à l'optimalisation de son site internet.
De ce fait, cette page n'est pas accessible pour le moment.
Nous travaillons actuellement afin de rendre cette page utilisable le plus rapidement possible.

Déclaration Dimona

Pour les déclarations urgentes, n'hésitez pas à appeler notre callcenter au numéro suivant : 0903 99 217.
En cas d’ « extras et les ouvriers occasionnels », vous pouvez également nous transmettre un fax au numéro 0703 51 100.
Veuillez, dans ce cas, utiliser l’un des documents suivants (en fonction du secteur auquel appartient votre entreprise) et le compléter intégralement afin que nous puissions enregistrer correctement la déclaration Dimona.

Déclaration d'un accident du travail

Les déclarations urgentes peuvent être faxées au numéro 09 280 40 45 du service Accidents du Travail Securex.

Magistral

Communication chômage temporaire

Si la déclaration est urgente, veuillez la notifier via le site suivant : https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/ctw/index.htm?type=all
Nous vous prions également de tenir compte du fait qu’il y a moins de contrôle de vos données introduites sur le site de l’ONEM que sur le portail de Securex. Soyez donc prudents afin d’éviter d’éventuels refus.

Nous vous remercions de votre compréhension.